ข่าวทั่วไป

07 พฤษภาคม 2563

แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กำลังดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบัณฑิตของคณะฯ ปฏิบัติงานอยู่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ ตอบแบบสอบถามผ่านลิ้งด้านล่างนี้ค่ะ
คำตอบของท่านมีความสำคัญยิ่งที่จะทำให้การวิเคราะห์ครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะฯ ใคร่ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่ากรอกแบบประเมิน

https://docs.google.com/…/1o8to4xQ6urnOjwS6IDLc7qpQjxb…/edit

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม