ข่าวทั่วไป

09 พฤษภาคม 2563

ขั้นตอนการยื่นเอกสารใบรับรองสุขภาพ สำหรับผู้สมัคร SU-TCAS รอบที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (สำหรับนักศึกษาสาขาอื่นไม่ต้องดำเนินการ)

ขั้นตอนการยื่นเอกสารใบรับรองสุขภาพ สำหรับผู้สมัคร SU-TCAS รอบที่ 3

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

(สำหรับนักศึกษาสาขาอื่นไม่ต้องดำเนินการ)


คลิกดูได้ที่เอกสารแนบ

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม