ข่าวทั่วไป

10 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานพื้นที่คณะฯ

ขั้นตอนการเข้าใช้งานพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในช่วย COVID-19 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ทางคณะฯขออภัยในความไม่สะดวกมา ณที่นี่ด้วย

รูปเพิ่มเติม