ข่าวทั่วไป

30 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอแจ้งข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปลี่ยนระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (
IP Phone) และมีจำนวนหลักเลขหมายโทรศัพท์เป็นเลข 6 หลัก
รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย

    ในกรณีที่ท่านโทรจากภายนอกเบอร์ 034 109686 กดต่อไปยังหน่วยงานภาในที่ท่าต้องการ
ตัวอย่าง โทรติดต่อยังสำนักงานคณบดี คณะฯ โทร. 034 109686 ต่อ 209000

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม