ข่าวทั่วไป

27 ตุลาคม 2563

การเตรียมความพร้อมการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 4) 4️⃣ รอบก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยโปรแกรม Speexx online test

การเตรียมความพร้อมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 4) 4️⃣

รอบก่อนสำเร็จการศึกษา

ด้วยโปรแกรม Speexx online test
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดวันสอบดังนี้
วันเสาร์ที่ 14- วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
และวันจันทร์ที่ 23 - วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดวัน
และเวลาสอบของตนเองได้จากลิงค์ด้านล่างนี้
shorturl.at/cdwM8

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
ผู้เข้าทดสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาการทดสอบ
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากการฝึกฝนกับโปรแกรม Speexx

รหัสการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายใน ม.ศิลปากร (SU Net)

บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน

หูฟังสำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์

กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษา

การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ

http://url.ie/1oxe0

ข้อปฏิบัติตนในการเข้ารับการทดสอบ

http://url.ie/1oxe2 


รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม