ข่าวทั่วไป

03 พฤศจิกายน 2563

ค่ายอัจฉริยะภาพ IE ML

รายละเอียดค่ายอัจฉริยะภาพ IE ML ***Online!!!!!!*** 

- วิศวกรรมอุตสาหการ

- วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

น้องๆ ม.ปลาย เข้าร่วมฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน !!!!

กดไลค์ FB Page: @ieml.eng.su เพื่อรับลิงค์ ZOOM เข้าร่วมกิจกรรม 

***ในวันที่ 22 และ 29 พฤศจิกายน 2563***

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม