ข่าวทั่วไป

23 พฤศจิกายน 2563

ขอความอนุเคราะห์ งดใช้พื้นที่

ขอความอนุเคราะห์ งดใช้พื้นที่

ลานจอดมอไซค์ด้านหน้าคณะฝั่งลานโซล่าเซลล์

เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดซุ้มรับปริญญาพี่บัณฑิต

ตั้งแต่วันที่ 23-30 พ.ย. 2563

คณะฯจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ
ที่นี้ด้วย

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม