ข่าวทั่วไป

07 มกราคม 2564

เงินเยียวยาสนับสนุนนักศึกษาทุกคน (ทุกระดับ ตรี-โท-เอก)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้เงินเยียวยาสนับสนุนนักศึกษาทุกคน (ทุกระดับ ตรี-โท-เอก)
นักศึกษาสามารถขอรับเงินเยียวยาโดยการกรอกแบบฟอร์มตามลิ้งค์นี้ https://forms.gle/r9ox472nSZJ5nr2UA
ด้วยความห่วงใย
ขอให้นักศึกษาดูแลตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม