ข่าวทั่วไป

05 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครร้านค้าประเภทข้าวราดแกง 1 ร้าน

ประกาศรับสมัครร้านค้า

เข้า
มาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มใน

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประเภทข้าวราดแกง จำนวน 1
ร้าน

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2564

ติดต่อ 034-109-686 ต่อ 209000

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม