ข่าวทั่วไป

05 มกราคม 2565

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการเข้า-ออกพื้นที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการเข้า-ออกพื้นที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม