ข่าวทุนวิจัย

15 มิถุนายน 2565

ประกาศคณะฯ เรื่อง เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงาน จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ แก่บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2)


รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม