ข่าวทุนวิจัย

15 มิถุนายน 2565

ประกาศคณะฯ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลสำหรับบุคลากร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีผลงานวิจัยที่ได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2)


รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม