ข่าวรับสมัครงาน

01 กุมภาพันธ์ 2564

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง  นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา 
(อัตราเลขที่
S-2-1503-014เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม