ข่าวรับสมัครงาน

29 พฤศจิกายน 2564

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 1 ตุลาคม
2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (อัตราเลขที่ 2-4-09-167 และอัตราเลขที่
2-4-09-168) ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 11
ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้วนั้นเพื่อให้การรับสมัครคัดเลือกฯ
เป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม