ข่าวรับสมัครงาน

21 ธันวาคม 2564

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 2-4-09-279) ปฏิบัติงานที่งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564
ไปแล้วนั้นเพื่อให้การรับสมัครคัดเลือกฯ
เป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม