ข่าวรับสมัครงาน

07 เมษายน 2565

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
(อัตราเลขที่
A-2-1506-003) จำนวน
1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม