ข่าวรับสมัครงาน

02 พฤษภาคม 2565

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม