ข่าวทั่วไป

25 เมษายน 2564

ข้อมูล Timeline นักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19

ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มีนักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 4 ราย
โดยมีรายละเอียดการเข้าใช้พื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ
ตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้
โดยคณะฯ ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ดังกล่าว
กรุณากรอกแบบฟอร์มบันทึกประจำวันระหว่างการกักตัวหรือสังเกตอาการ
เนื่องจาก COVID-19 สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
</p>
  </div>
  <div class=
รูปเพิ่มเติม