ข่าวรับสมัครงาน

21 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (อัตรา 2-4-09-167) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม