ระดับปริญญาตรี

 

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ) และโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 (SU-TCAS)

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563

- รายละเอียดข้อมูลการรับสมัครในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- แผ่นสรุปข้อมูลการรับสมัคร SU TCAS ของคณะฯ

- เว็ปไซต์สำหรับเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS https://www.admission.su.ac.th

- แผนที่ในการเดินทาง คลิกเลย !!!
- แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

SU-TCAS รอบที่ 1 (รับสมัคร วันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2562)