ข่าวรับสมัครงาน

01 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานช่าง
จำนวน 1 อัตรา 
(อัตราเลขที่ 2-4-09-166) เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
              

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม