ข่าวรับสมัครงาน

01 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่
26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
(อัตราเลขที่
2-4-09-167)
 ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม