ข่าวทั่วไป

11 พฤศจิกายน 2564

แนวปฏิบัติการเข้า-ออกพื้นที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้า-ออกพื้นที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม